[MoodOfTheSong] 10. Coś więcej o cechach sygnału audio

Opisałem już w jednym z poprzednich wpisów pewną transformację sygnału audio, w wyniku któremu otrzymujemy cechę zwaną gęstością przejść przez zero. Dzisiaj napiszę o kilku kolejnych przekształceniach. Tak ogólnie.

Bardzo dużo z nich obliczamy na podstawie sygnału w dziedzinie częstotliwości, czyli po prostu transformaty Fouriera. Należą do nich:

  • centroida spektrum (spectral centroid) czyli środek ciężkości widma nazywana czasem „miarą jasności sygnału”
  • spectrall rolloff czyli częstotliwość, pod którą znajduje się 85% energii sygnału
  • energie kolejny pasm częstotliwościowych (liczone w skali barkowej lub melowej, tzn. po przefiltrowaniu sygnału zestawem filtrów pokrywających cały zakres częstotliwości, z których to filtrów każdy zaprojektowany jest z uwzględnieniem specyfiki ludzkiego słyszenia)

Kilka kolejnych jest związanych z energią całości sygnału:

  • RMS czyli wartość skuteczna sygnału
  • fluktuacja RMS-u w czasie

Są także takie związane ze zmiennością w czasie:

  • tempo
  • autokorelacja

Z brzmieniem:

  • entropia – większa dla dźwięków typu szumy, instrumenty perkusyjne, przesterowane gitary, mniejsza dla „czystych” nut: skrzypce, flet
  • tonacja nagrania

To tak pokrótce. Część z tych cech (oraz kilka innych) opiszę na blogu niebawem.