[MoodOfTheSong] 2. Jak się dobrać do danych

W poprzednim wpisie pokazałem skąd biorę dane treningowe i jak je konwertuje do formatu WAV. Pasuje więc wreszcie z tych danych skorzystać! W projekcie będę używał Pythona, część systemu odpowiedzialna za trenowanie klasyfikatora będzie więc po prostu skryptem napisanym w tym języku.

Skrypt ten:

  • wczyta dane z plików
  • rozdzieli je na zbiory: treningowy i testowy
  • dokona dalszej ich obróbki
  • wytrenuje klasyfikator (i zapisze go do pliku lub bazy)

Czytaj dalej